JOGI NYILATKOZAT

 

Tisztelt látogató, vásárló!

 

Szeretettel üdvözöljük a Manó Menü (www.manomenu.hu) honlapján!

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap böngészésével ön Ambrus Éva (a továbbiakban: jogtulajdonos, szerző), illetve az oldalon megnevezett szakértők szellemi termékét olvassa, továbbá, hogy a honlapon található teljes grafikai és szöveges tartalom jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állva, annak tulajdonát képezik.

 

Jogtulajdonos célja, egyrészt hogy a csecsemők és kisgyerekek táplálásához hasznos tippekkel járuljon hozzá, illetve, hogy webshopjában a lehető legjobb minőségű (gyerekélelmezéssel kapcsolatos termékeket) forgalmazza vásárlói megelégedettségére.

Jogtulajdonos több olyan terméket is forgalmaz honlapján, melyeket ő fejlesztett ki, azok megjelenési elsőbbsége a magyarországi és külföldi piacokon nem vitatott.

A minőségi termékek piacra jutása és a tisztességes piaci magatartás érdekében a termékek, illetve az ötletek megvalósításának bármilyen módon történő másolása, ismételt felhasználása tilos.

Szerző és jogtulajdonos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak, illetve a konkrét értékesített termékek üzleti célú másolásához, azoknak a nagymértékben hasonló módon történő bármilyen olyan átvételéhez, amelyen szerzőségét nem jelölik.

A honlap tartalma és a termékek, illetve a jogtulajdonos által kitalált és kifejlesztett technikák és minták jogtulajdonosi írásbeli hozzájárulása nélkül történő másolása, terjesztése ellen tulajdonos minden jogi eszközzel fel kíván lépni.

 

  1. A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

• követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

• követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

• követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

• követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

• követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint

  • kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

 

2. A szerzői jogi védelem mellett, az Európai Unióban lajstromozás nélküli közösségi mintaoltalom védi az egyes mintákat annak az Európai Unió területén először nyilvánosságra hozatalát követő 3 évig. A lajstromozás nélküli mintaoltalom a jogosult számára a másolással szemben nyújt védelmet. A fentiek alapján az összes megtekinthető és megvásárolható termék nem lajstromozott mintaoltalomban részesül.

 

„A mintaoltalom kiterjed mindazokra a mintákra, amelyek a tájékozott használóra nem tesznek eltérő benyomást[1].”

 

A formatervezési mintaoltalom bitorlása esetén jogtulajdonos ugyanazokat a jogokat érvényesítheti, mint a szerzői jog megsértése esetén.

Kifejezetten felhívjuk a bitorolt terméket kereskedelmi mértékben birtoklók, illetve mindazok figyelmét, akik kereskedelmi mértékben nyújtnak szolgáltatást a bitorlás elkövetéséhez (pl. gyártókat), hogy jogtulajdonosnak jogában áll felhívni őket adatszolgáltatásra, illetve üzleti kapcsolatok megnevezésére, továbbá attól is követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértő tevékenységtől, akinek a szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették.

A bitorlásra használt eszközök és anyagok abban az esetben is lefoglalhatók, ha az nincs a bitorló tulajdonában, de a tulajdonos a bitorlásról tudott, vagy tudnia kellett volna, amennyiben elvárható módon tájékozódott volna.

 

3. Úgy szerzői jog megsértése, mint iparvédelmi jog bitorlása esetén jogtulajdonos büntetőjogi feljelentést jogosult tenni. A vétség büntetése két évig terjedő szabadságvesztés, viszont, amennyiben a vagyoni kár jelentős, bűntett miatt vonják felelősségre a jogsértőt vagy bitorlót.

 

  1. Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.

Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve termékének felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti – l. nem minőségi alapanyagokból készült termékek.

A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével, illetve a mintaoltalom bitorlójával szemben.

 

5. Jogtulajdonos vélelmezi, hogy a honlapot a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén 50.000 forint+ Áfa/nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 70% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. Jogsértés esetén jogtulajdonos csak a jogsértés tényét kell bizonyítsa. A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók, valamint a kötbér összegén felüli kárának jogi úton történő érvényesítését.

A honlap olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a honlapot, ment le vagy másol tartalmat. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

6. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget semmilyen – akár jogszerű, akár jogellenes – a honlapjáról történő hozzáférés, böngészés vagy letöltés következtében bekövetkezett közvetett vagy közvetlen kárért.

7. Jelen jogi nyilatkozat az jogtulajdonos által üzemeltetett ÁSZ mellékletét képezi.

 

Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok és használati mintaoltalmak tulajdonosa:

 

AMBRUS ÉVA

e-mail: eambrus@manomenu.hu

telefonszám: 06203615676

honlap: www.manomenu.hu, www.shop.manomenu.hu

 

[1]          2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról 20.§ (2) bekezdés